”Hur relevant är bloggande idag, i en värld där vi har så många typer av social media? Är det relevant?”

De frågorna ställer sig Darren Rowse på ProBlogger, en sajt/blogg värd att hålla koll på om bloggande i stort intresserar. På ProBlogger får de, liksom vi, ofta frågan om och varför man bör blogga idag och tycker – också liksom oss –  definitivt att bloggande fortfarande fyller en viktig funktion.

Här är, fritt översatt, sex konkreta argument till varför Darren tycker att bloggande fortfarande utgör en relevant del i ”social media-mixen”, som vi gärna sprider vidare:

  1. Om du själv hostar din blogg, det vill säga har din egen domän på en bloggplattform som WordPress.org, kan du behålla full kontroll över hur den ser ut, hur du tjänar pengar på den och vilket typ av innehåll du – och eventuellt andra – postar där. Helt enkelt, du har kontroll över vad som syns och inte syns.
  2. En blogg skänker dig mycket frihet i fråga om längd på inlägg (i motsats till exempelvis Twitter och Facebook som har inbyggda längdbegränsningar), liksom utformningen av dina inlägg (till exempel att fritt du kan infoga och storleksanpassa bilder, jobba med underubriker, formatera texten och så vidare. Med Google+, ska sägas, har du delvis denna kontroll).
  3. Så länge du behåller och betalar för din domän/ditt webbhotell kan din blogg vara, i stort sett, för evigt (hej long tail-effekt!) och är inte beroende av att det sociala nätverket är aktivt och/eller är en relevant plattform för människor.
  4. För mig (det vill säga Darren) är bloggen en plats där jag arkiverar och visar upp mitt bästa av den längre sorten, de ”köttiga grejerna”. Övriga sociala medier är viktiga för min research kring det jag skriver/vill skriva om, dela det jag faktiskt skriver och för att bygga en större gemenskap med mina läsare.
  5. Mycket av det som delas och diskuteras i sociala medier är länkar som går till längre innehåll på andra platser – det innehållet vill jag (Darren) vara en skapare av.
  6. Enligt min (Darrens) erfarenhet är det lättare att tjäna pengar på och bygga en hållbar affär på ett företag baserat på en blogg, framför ett baserat på ett sociala medier-konto.

Precis som Darren påpekar i ett par fotnoter under punktlistan finns och kommer det alltid att finnas undantag. Google+, som han nämner som exempel, tillåter som sagt formateringar av texten, och det finns personer och företag som även lyckas tjäna pengar på sin närvaro via andra sociala medier än bloggen. Men vi håller också med Darren om att punkterna ovan, i alla fall utifrån hur de största sociala plattformarna ser ut idag, håller på ett generellt plan.

Vi håller också definitivt med om att bloggande på intet sätt är något du ska eller behöver välja istället för andra sociala kanaler. Tvärtom ingår de alla i ett ekosystem där de olika kanalerna och plattformarna kompletterar och delvis är beroende av, eller i alla fall ofta hjälper, varandra. Vilket också är skälet till att vi på Bloggbyrån aldrig bara jobbar med bloggar och bloggare, utan alltid i en kontext av andra kanaler och användare av dessa.

Eller som Martin från en tysk Content Marketing- och PR-byrå konstaterar i kommentarsfältet till Darrens inlägg:

”Facebook and other social media are changing the rules whenever they want. On your blog you change the rules whenever you want. But there is no blogging without social media.”

Även Darko‘s kommentar i samma fält är värd eftertanke, i synnerhet om man tänker på den ovan nämnda long tail-effekten:

”There is another great difference between blogging and Social Media posting: the visibility of the post over time. I still have visitors on ‘old’ posts, and I can easily link to those posts in new ones. I can still add ‘value”’to those old posts. This is (still) not true on Social Media. Then, I agree, comes the control of your space. On a Social Media, people are less aware of your image, of your brand”.

Vad tycker du? Tillför bloggar och bloggande fortfarande ett värde bland alla andra, mer ”snabbrörliga” sociala kanaler, och i så fall vad och varför (eller varför inte)?