Det här inlägget är del 5 av 7 i vår bloggserie Tema: Företagsblogg

blogga_for_PR_01

För ett företag som påverkas av en eller flera samhällsfrågor finns det vinster med att bli en relevant samtalspartner och på så sätt påverka debatten.

I samverkan med pressbearbetning, Twitter (och eventuellt andra diskussionsforum) och deltagande i konferenser kan bloggen fungera som ett nav i arbetet med opinionsbildning. Det är här du kan formulera dina åsikter, kommentera andras synpunkter och få feedback på dina tankar.

Testa dina teser

Genom bloggen har du möjlighet att testa dina teser mot dina närmaste innan du ger dig ut till en bredare målgrupp genom exempelvis en debattartikel. Bloggen är din egen kanal och genom den har du alltid möjlighet att nå ut snabbt. Vi ser oftare och oftare hur medier plockar citat från bloggar för att styrka olika ståndpunkter i en fråga. Genom att du har en aktiv blogg om ett ämne visar du också att du är engagerad i frågan på riktigt och blir en relevant person att följa för andra som engagerar sig i frågan. Du ökar också chansen att ligga ”top of mind” hos medier när de gör artiklar och reportage om ämnet.

Nå ut med ditt budskap

Kanske är det också så att du bearbetar medier för att få ut ditt budskap, men misslyckas. Loppet är fortfarande inte kört. Du kan publicera ditt budskap på bloggen och genom andra sociala och/eller interna medier kan du på så sätt ändå nå ut till de som är intresserade av frågan.

Har du en blogg kan du också på ett mer naturligt sätt nå ut till andra bloggare inom din nisch. Det är bra när man känner sig redo för att samarbeta med bloggare, för att nå ut på bredare front.

Krishantera

Sist men inte minst har du som har en företagsblogg möjlighet att ligga steget före om du hamnar i medialt blåsväder. Har du en egen blogg kan du nå ut med din version av sanningen, utan att den vinklas och filtreras av någon annan.

Vem bloggar?

Om syftet med din blogg är att bli en del av samhällsdebatten är det rimligt att det är den på företaget som är ansvarig för just de frågorna som är den som bloggar. Gissningsvis landar vi på pressavdelningen, möjligen HR-avdelningen eller hos företagets talespersoner. Det viktigaste är att den som bloggar har uppgiften att driva frågan på sitt bord.

Driver ditt företag fler frågor är det inte omöjligt att det är bra att dela upp bloggandet på flera personer. Kanske till och med på flera olika bloggar.

Vad skriver man om?

Skriv om dina åsikter i de frågor som ditt företag driver, de måste inte vara färdiga. Använd bloggen för att testa och utveckla dina åsikter och argument. Så länge du förklarar att det är arbetsteser ger det bara extra tyngd åt din trovärdighet när du väl sätter ner foten och bestämmer dig för hur du tycker att “det är”.

Skriv också kommentarer på inlägg och artiklar från annat håll som du stöter på. Kom ihåg att länka till dem du pratar om.

Vem läser bloggen?

Till en början är det klokt att börja i liten skala och sikta på att bli läst av den närmsta kretsen. Är ditt företag av större modell är det troligtvis medarbetarna som är de viktigaste ambassadörerna.

På längre sikt bör målet vara att nå ut till intressenter, makthavare, opinionsbildare och ambassadörer för din fråga – att få fler som tycker som du att känna sig stärkta i sina argument så att de kan föra ordet vidare och gärna länka tillbaka till din blogg som referens.

Hur ofta bloggar man?

Syftet är att nå ut med din syn på en eller flera frågor. Det finns inget egensyfte i att publicera ofta för den här typen av blogg. Det viktigaste är att etablera en plattform som du känner dig trygg att använda när du har något att säga.

Kom tillbaka imorgon. Då är det dags för den sista, men inte minst viktiga varianten av företagsbloggande: Att dela kunskap, bygga intern stolthet och behålla kunskap inom organisationen och samtidigt locka till sig framtida medarbetare.

Tidigare inlägg i temaserien om företagsbloggande:

  1. Varför ska man företagsblogga?
  2. Blogga för sökmotor- och sajtoptimering
  3. Stärk affären
  4. Stärk ditt varumärke