Archives for posts tagged transparens

Transparens i praktiken – så här kan det se ut

Transparens. En googling på ordet ger till exempel Wikipedias definitioner ”genomskinlighet, visa sig, uppenbaras”. Och så klart ”insyn inom politik och näringsliv inför den berörda allmänheten”. Googlingen ger också en mängd resultat från bland annat bloggare, organisationer och folk som vi som jobbar med sociala medier, som på olika sätt pratar om varför transparens är så […]