Growth hacking är något som det bubblats om länge i Silikondalen men som på senare år börjat bli ett etablerat uttryck. För att förstå vad Growth Hacking är och vad en Growth Hacker gör är det lättast om man först förklarar vad man, i detta sammanhang, menar med ”hacker”. Growth Hacking Bilden av hackern som […]