Archives for posts tagged gif

Bilder som en del av språket (och Googles gif-filter)

Språket på nätet omfattar idag inte bara ord, smileys, förkortningar (och experimentella ironitecken) utan rymmer även i allt större utsträckning bilder och framförallt animerade sådana. Det beror till stor del på att folk har börjat adoptera maneret att svara med en bild, som ursprungligen kommer från image boards som till exempel 4chan, och som senare färdats vidare till […]

Min första GIF – vilken var din?

Kista 1998. Gymnasiet. Jag hade byggt min första hemsida. Den var under konstruktion. För att illustrera detta (som om skicket på sidan inte räckte som illustration) hade jag en liten tecknad bild på gatuarbetare. Han grävde med en spade, grävde och stjälpte. Om och om igen. Han var en GIF. Rörliga bilder på hemsidan var […]