Archives for posts tagged bored-panda

Att reklamera vär(l)den

Ett lördagstips i all sin korthet: Bored Panda (som för övrigt ser till att ditt Facebook-flöde blir allt annat än just ”boring”) har gjort en annonssammanställning som i stort sett alla borde bli hänförda och berörda av. En fin påminnelse om att kreativitet, även i en kommersiell värld, faktiskt kan hjälpa till att förändra världen. […]

Om vi hade hashtaggat vår historia…

Det är, som jag skrivit om förut, sant att ny teknik och nya tjänster – på gott och ont – utvecklar nya beteenden. Men vad som också är sant är förstås att ny teknik och nya tjänster (oftast) är barn av sin tid. Det vill säga, de utvecklas i en kontext av annan teknik och andra […]