Jag fick nyligen en infographic mailad till mig som visar att kvinnor dominerar sociala medier, på många sätt. Att det är vi som spenderar mest tid på sociala nätverk, interagerar mest med företag, av flest olika anledningar. Vi konsumerar och delar nyheter oftare än män och vi står för den större kakan av dem som accessar sociala medier via mobilen. Just den infografiken och bakomliggande siffror (sammanställda av data från källor som Pew Research Center and Burst Media) fokuserar på användningen bland amerikaner. Men svenska rapporter bekräftar samma sak.

Att kvinnor dominerar sociala medier betyder förstås inte att kvinnor dominerar samhället i stort, men tack vare olika initiativ som till exempel Rättviseförmedlingen, är vi förhoppningsvis (fortfarande…) på väg mot jämställdhet.

Att kvinnor är starka på nätet tror och hoppas jag i förlängningen också påverkar kvinnors inflytande i stort. Kött- och digitalvärlden flyter allt mer ihop, och den som har inflytande och makt på webben – och kunskap om hur den fungerar, och hur man gör sig hörd – har inflytande och makt.

Framför allt har vi i dag fler medel att säga ifrån och försöka skapa förändring när ojämställdheten tittar fram. Vilket många, både kvinnor och män, faktiskt gör. Som härom veckorna när IDG:s TechWorld publicerade artikeln ”Så tror IT-experterna om 2014”, och samtliga av de tio IT-experterna var män. Människor av båda könen gick med rätta bananer på webben. Vilket så småningom ledde till att Pernilla Lindh postade ”Så tror It-expertkvinnorna om trenderna för 2014” (se, det fanns ju en massa kvinnliga IT-experter också!). Det hela ledde till att TechWorld faktiskt tipsade om, och länkade till den i den här artikeln, där de också öppet tog åt sig av kritiken mot sina mansdominerade artiklar.

Och det är, oavsett Internationell kvinnodag eller inte, riktigt intressanta trendspaningar, så läs dem! (Sen kan ni läsa grabbarnas, de är kanon de med).

Missa heller inte Veckans Affärers lista över näringslivets 101 mäktigaste kvinnor 2014, som publicerades i veckan, där man i kategorin över de 15 viktigaste opinionsbildarna till min glädje hittar Lina Thomsgård, grundare av tidigare nämnda Rättviseförmedlingen – ett lysande exempel på någon som gör skillnad i både den digitala och mer fysiska världen.

Och varför inte dagen till ära avsluta med ett stycke viral girl power.