Fredagens keynote hölls av Sara Rosengren, professor på Handelshögskolan i Tromsø, och handlade om varför människor faktiskt gillar kreativ kommunikation och hur den påverkar oss.

Sara  Rosengren, HHT

Kreativ reklam gör att vi känner oss smickrade. Om kommunikationen även är aktuell skapas en känsla av att företaget förstår en som person. Reklamen sätter igång inre processer, känslor, vi får en personlig relation till organisationen bakom budskapet och tar då också för givet att den delar våra egna värderingar.

I Norden tycker vi att det är otroligt viktigt att ett företag ska ha hög kvalitet, ta hand om sin personal samt bry sig om sina kunder. I ett experiment exponerade man två grupper för informativa respektive kreativa reklambudskap och frågade senare hur de trodde att organisationen såg ut överlag. Den grupp som blivit exponerad för kreativ reklam hade en uppfattning om att företaget även tog hand om sin personal, brydde sig om sina kunder samt hade bättre produkter än de som fått se den informativa reklamen.

Samma effekt skapas av en seriös social media-närvaro där målgruppen ser att företaget är aktivt i fler kanaler.

Saras team utformade två tidningar med samma redaktionella innehåll, men den ena var full med kreativ reklam och den andra med informativ. De som hade fått läsa den kreativa upplevde att även det redaktionella innehållet var bättre och var beredda att betala 30 % mer för tidningen än den informativa gruppen.

creativity, cc

Smart reklam gör oss inte bara glada utan även kreativa. Och direkt efter att ha exponerats för innovativ kommunikation blir vi mer benägna att skapa kreativa lösningar på problem.