Så här gör du fram en strategi för sociala medier

Grattis! Du jobbar i en verksamhet som bestämt sig för att utöka sin kommunikation till att även innefatta den värdefulla direktkontakten med kunder och potentiella kunder. Ni ska ge er in på den spännande resan mot att öppna upp er för omvärldens tyckande och tänkande. Du har kanske blivit ombedd att dra lite i trådarna, starta upp konton på några populära nätverk. Kanske har du till och med börjat.

Men nu funderar du på hur du ska hålla liv i kanalerna och hur du ska kunna motivera att du lägger så mycket tid på att skapa innehåll och hålla koll på kommentarer. Hur får man folk att börja följa er i kanalerna? Hur vet man att arbetet lönar sig? Och kanske framförallt – hur får du fler kollegor att engagera sig i ”ditt” arbete, och känna att det är värdefullt?

Det är dig det här inlägget riktar sig till.

För om du ställer den typen av frågor är det nog så att du behöver en strategi för ditt arbete med sociala medier.

Din verksamhet enligt internet

När vi på Bloggbyrån gör strategier för sociala medier börjar vi alltid med en analys av nuläget. I stora drag innebär det att ta reda på hur den digitala bilden av verksamheten ser ut. Då letar vi svar på frågor som:

 • Var, hur och hur ofta omnämns företaget på nätet, och av vem?
 • Hur ser företagets digitala närvaro ut?
 • Hur är sociala medier integrerade i övrig kommunikation, till exempel på den egna sajten?

conferens

Lär känna verksamheten

Vid det här laget har vi en oftast god bild av varumärket utifrån sett. Då vill vi träffa ansvariga personer i verksamheten för att gå igenom:

 • Vilka är verksamhetens visioner, mål och värderingar?
 • Hur jobbar företaget övergripande med kommunikation?
 • Hur mycket har organisationen satsat och utvecklats digitalt?
 • Vilka olika personer (yrkesroller) kan komma att bli inblandade i arbetet med sociala medier?
 • Vad har företaget för kultur?
 • Vilket budskap är det som ska föras fram och till vem?

Även om ni gör det här själva inom organisationen är det viktigt att gå igenom och formulera svar på de här frågorna.

Så här tar du fram en strategi för sociala medier

Strategin

Sedan är det dags att formulera en strategi för hur kommunikationen i sociala medier får hänga ihop med övrig kommunikation och samtidigt bidra till att verksamhetens mål nås. När vi på Bloggbyrån gör jobbet gör vi det här tillsammans med de som blir ansvariga för arbetet.

Rent konkret handlar det om en plan för hur verksamheten, med utgångspunkt i de övergripande kommunikations- och verksamhetsmålen, kan:

 • Kommunicera sitt budskap med sina målgrupper på bästa sätt.
 • Hitta sina målgrupper i olika sociala digitala kanaler.
 • Förpacka sitt budskap för att engagera och skapa en starkare relation till sina målgrupper.
 • Hålla koll på vad som sägs på nätet om verksamheten och dess intresseområden.
 • Bemöta kommentarer och svara på frågor.
 • Få rutin på att skapa det innehåll som engagerar de relevanta målgrupperna i de olika kanalerna.
 • Utvecklas och nå en högre måluppfyllelse över tid.

.design

Medföljande policys för tonalitet, bildspråk och medarbetare

Att kommunicera i sociala medier innebär oftast att man behöver gå in i dialog med sina målgrupper. Det gör att organisationen behöver tänka till lite kring sin tonalitet. Vi rekommenderar att man bestämmer sig för vilken ton verksamheten har i dialogform. Tillsammans med de som ansvarar för varumärket sätter vi därför en tonalitetspolicy.

Eftersom bilder är väldigt viktiga för kommunikationen i många av de sociala, digitala kanalerna inkluderar vi även riktlinjer för bildspråket.

En annan efterfrågad och viktig policy är den för hur medarbetare kan stärkas och uppmuntras att prata om sitt jobb i sociala medier, sådana står vi också till tjänst med.

bemötande

Workshops

När ramarna för strategin och de operativa rutinerna är klara börjar det roliga arbetet med att ha workshops med alla inblandade som får lägga till sin input. Efter diverse förändringar och annat trixande med strategidokumentet, utifrån de direkt inblandades synpunkter, är det första utkastet klart.

Utbildningar

Eftersom arbete i sociala medier påverkar hela organisationen är det en stor fördel om i princip alla har en förståelse för hur det sociala mediearbetet fungerar. De behöver veta varför organisationen gör den här satsningen och hur arbetet förväntas bidra till en ökad måluppfyllelse för verksamheten.

Under utbildningarna går vi också igenom de policydokument som riktar sig till medarbetare.

Fortsättning följer

Sen är det bara att sätta igång. Lade du märke till att jag kallade strategidokumentet för ett utkast? Det gjorde jag för att det inte slutar här. I planen finns en plan om att utvecklas och bli bättre. Därför måste sociala medierstrategin vara ett levande dokument som förändras och förbättras i samma takt som organisationen gör nya lärdomar.