”Det är kul att jobba med PR”, är Ulf Lindholms avslutande ord i sitt blogginlägg om den valkompass som vi byggt åt Greenhill Relations kund Alessandro Ripellino Arkitekter.

Och vi måste ju hålla med om att det är roligt. Med hjälp av en gnutta kod har vi kunnat göra en stor mängd information om de politiska partiernas ställningstagande i stadsbyggnadsfrågor lättillgänglig, relevant och i allra högsta grad användbar för (i skrivande stund) nära 3000 Stockholmare.

Arkitekterna som tog initiativet arbetar med stadsplanering och har naturligtvis ett eget intresse i de frågor som ställdes till Stockholmspolitikerna och sedan sammanställdes i valkompassen. Klokt nog tänkte de på att det som intresserar dem själva säkert kunde intressera andra. Och responsen har inte låtit vänta på sig, här är några exempel på respons från Twitter:

Och antalet genomförda kompasser ökar stadigt:

Antal genomförda valkompasser

Antal genomförda valkompasser per dag

Det här är ett mycket bra exempel på det vi brukar kalla ”att skapa engagemang med hjälp av teknik”.

Att samla in åsikter från varje parti är ett stort jobb. Vidare ska datan crunchas, partiernas åsikter jämföras och intressanta vinklar ska plockas fram för att till sist kunna kommunicera resultatet på ett sätt så att det blir relevant för målgruppen. Efter så mycket jobb förtjänar resultatet att bli relevant för fler. Och varför inte göra det relevant för människor som berörs av frågorna?

De lokalt förankrade frågorna i valkompassen hjälper valvilsna Stockholmare att få bättre koll på vilka partier och politiker som vill utveckla staden på samma sätt som de själva. Kanske till och med så pass att det hjälper dem att lägga rätt lapp i kuvertet när det är dags för val på söndag.

Tack vare att datan och informationen presenteras i form av en undersökning tillgängliggörs den för alla. Alla svar sparas anonymiserat, men tack vare att de tilldelas unika nycklar blir delningen av resultatet personlig. Det här betyder att när du gjort valkompassen och delar ditt resultat kommer dina vänner först att mötas av ditt resultat. På så sätt ökar incitamentet hos dina vänner att orka gå in och kolla, för de är ju nyfikna på vad du tycker, och förmodligen vill de veta om de tycker likadant som du.

Tillsammans med den metadata (som tidpunkt för varje genomförd enkät) som finns sparad kan vi senare göra djupare analyser av data under valkompassens livslängd. Förutom användbar data och kunskap får Alessandro Ripellino Arkitekter som står för idén en massa cred för att det är ett nytt och fräscht initiativ.

Så vi räknar till ett antal #win i det här projektet:

#Win för Ripellino Arkitekter som får både kunskap, data och uppmärksamhet.

#Win för användarna som får koll på sina lokalpolitiker.

#Win för demokratin när företag bidrar utan synbart självändamål och krav på motprestation. 

Som slutkläm skulle vi alltså vilja slå ett slag för att presentera fakta på ett mer engagerande sätt. Med hjälp av en gnutta kod kan information göras interaktivt och intuitivt, vilket höjer värdet för både mottagare och avsändare.

Nu kan du gå in och göra valkompassen själv, och glöm inte att dela ditt resultat.