”Success catapults you just as abruptly but just as far way out over here into the equally blinding glare of fame and recognition and praise”.

Har du hunnit bränna av Haralds dokumentära tips från gårdagen och har cirka sju minuter till övers som du inte vet vad du ska göra av, tycker jag att du kan ”avgöra” dem på det TED-talk som citatet ovan är hämtat från. Ett prat om (de uppenbarligen ändå ganska närliggande) motpolerna framgång och misslyckande och om den envisa drivkraften att alltid fortsätta kreera – att fortsätta med det som man älskar mer än sig själv. Såsom i Elizabeth Gilberts fall, och faktiskt ganska mycket mitt eget, skrivandet: