”Jag tror att internet, med all sin kraft, kommer att sudda ut landsgränsernas betydelse. Våra band till de som är nära oss fysiskt kompletteras med digitala band till alla de som vi kan knyta till oss på andra sidan jorden. Där tillhörigheten inte handlar om just närhet, språk, arv eller kultur. Utan något annat. 

Internet driver på en utveckling mot öppenhet, demokratisering, transparens och globalisering där nätverkens kraft bara blir starkare och starkare”. 

I dag är vi, som de flesta, lediga bland landets hissade flaggor. Och så läser vi Internetworlds chefredaktör Magnus Höij, som som oftast välformulerar tänkvärdheter. Och dessutom är aktiv i kommentarsfältet, i sig värt att hissa flagga för.