Sveriges Annonsörers kommitté för pr har ganska nyligen tagit fram en rekommendation för företag som arbetar med bloggare – ett mycket bra initiativ som vi gärna vill sprida och kommentera. Vi tittar först på de rekommendationer som man kommit fram till:

”10 steg mot fungerande bloggbearbetning och samarbeten”:

  1. Läs bloggar. Börja med att göra en bra research bland bloggare. Hitta dina bästa ambassadörer och de bloggare som är engagerade i ditt varumärke och skriver om saker som är relevanta för din målgrupp.
  2. Störst inte alltid bäst. De mest relevanta bloggarna är kanske inte de som har mest läsare. Kvalitet istället för kvantitet.
  3. Välj bloggar som företaget kan förknippas med. Följ bloggen för att veta vad som sägs om ditt företag men kanske allra viktigast är att ta reda på vilka åsikter bloggaren har om olika ämnen för att inte stötta en blogg som står för saker som ditt företag inte vill ställa sig bakom.
  4. Vi fick ett negativt blogginlägg. Så kan det vara ibland, men kritisera aldrig ett negativt inlägg. Som nämnts tidigare så kan du som företag aldrig styra vad som skrivs. Det är en risk ni får ta.
  5. Ge bloggarna något relevant att skriva om. Gör det möjligt för dem att kunna ge sina läsare något av värde. Tänk på att båda parter ska kunna dra nytta av pr-bearbetningen.
  6. Anpassa materialet för bloggaren. Skriv bra copy och inkludera bra bilder som gör det enkelt för bloggaren att använda.
  7. Respektera den långa ledtiden som journalisterna har – låt dem få information minst en månad – eller gärna två till tre månader om möjligt – innan du skickar pressmeddelande till bloggare. Om det kommer upp samtidigt i bloggarna så kan journalisten känna att nyhetsvärdet är borta.
  8. Arrangera pressmöten på dagtid för journalister och på kvällstid för bloggare eftersom bloggare ofta har jobb eller skola på dagtid.
  9. Tonalitet. Bloggar är personliga och behöver också bemötas mer personligt. Ett massutskick av en pressrelease är inte bästa sättet att kontakta bloggare. Visa att du vet vad de skriver om och hur ditt företag kan bidra till att öka värdet för deras blogg eller läsare.
  10. Bygg relationer. Precis som du över åren byggt upp relationer med vissa journalister är det lika viktigt att bygga upp relationer med nyckelbloggare.”

I dokumentet där de här riktlinjerna är beskrivna har Sveriges Annonsörer fått med många viktiga poänger.

Vad som är en bloggares stora värde är att han eller hon inte är objektiv utan faktiskt ger sin personliga åsikt om saker och ting.

Eftersom bloggaren uttrycker sin personliga åsikt är det viktigt att ha en relation med denne, eller göra sin research noggrant innan hon eller han kontaktas. Det ökar chansen att bloggaren får något som känns intressant att skriva om och sannolikheten att bloggaren skriver något som är positivt för företaget blir större.

Som företag kan man inte förvänta sig att få bestämma varken vad som sägs eller hur det sägs.

Här har många företag och byråer gått vilse och agerat fel när man trott sig kunna diktera villkoren i sina försök att påverka bloggaren. Kommer man som byrå med något intressant och relevant för bloggaren kommer han eller hon sannolikt att skriva. Men med lite fel känsla i sitt kontaktförsök blir man istället exponerad och avklädd i bloggen.

Sveriges Annonsörer får också med den viktigaste av poänger, att betalning för blogginlägg strider mot marknadsföringslagen. För oss är det här en viktig fråga, även om vi gärna vill att bloggare ska kunna tjäna pengar på sin blogg.

Men, precis som Lena på Kreafonbloggen tidigare konstaterat, känns rubriken ”Etiska rekommendationer för hur du arbetar med bloggar” lite missvisande. De tio punkterna känns mer som ”10 bra tips på hur du bearbetar bloggar”, snarare än etiska riktlinjer. Nu är det ju Sveriges Annonsörer som tagit fram riktlinjerna, förmodligen med tanken att hjälpa företag att nå större framgång i sina bloggkontakter. Det kanske snarare är branschföreningarna Precis eller Svenska pr-företagen som ska ta fram etiska riktlinjer för kontakten med bloggare. Eller pressens samarbetsnämnd, som ligger bakom de etiska reglerna för press, radio och tv. Eller så kanske man ska resonera att etiska rekommendationer för kontakten med bloggosfären är overkill eller till och med en dålig idé just av den anledningen att bloggar är privata och personliga och att hur bloggaren vill använda sin plattform – så länge det inte strider mot lagen – är upp till var och en.

Vad tycker du om etiska riktlinjer för bloggare? Behövs de och varför? Vi är nyfikna på både hur företag, andra byråer och inte minst bloggare tänker.

Här kan du läsa mer om Sveriges Annonsörers rekommendationer och ladda ner pdf:en med dem.