Bloggbyrån har funnit som byrå i ungefär tre månader. De första två månaderna har vi ägnat åt att hitta uppdrag (och genomföra dem), hitta bra folk och träffa alla företag och enskilda konsulter vi valt att samarbeta med. All närvaro vi har i olika kanaler har vi satt upp under den senaste månaden. Och själva […]