Den digitala marknadsbyrån Mediative publicerade redan 2011 denna underbara lilla film nedan, om hur digital marketing och digital annonsering har förändrats sedan mitten av 90-talet. Systemen bakom annonsdistribuering, long tail och affiliate är idag så komplexa att det är omöjligt för många företag att hålla sig uppdaterade.

Nya tekniker för att lokalisera och exponera målgrupper eller samhällssegment skapas hela tiden. Idag köper man inte bara en plats för sin banner utan man handlar med enskilda, anonyma internetanvändare. Ju högre sannolikheten är att annonsen visas för en möjlig kund, ju dyrare blir annonsplatsen. Mediative har illustrerat denna del av marknadsföringen på ett snyggt och pedagogiskt sätt, varsågoda och njut:

Med begreppet Ad Men syftar Mediative på de kreativa reklamskaparna à la Mad Mens Don Draper, medan Math Men är de matematiker och kodare som skapat de digitala handelsplatserna för online targeting och annonsförsäljning.

Även om marknadsföring idag förlitar sig på dessa annonsnätverk för att nå potentiella kunder är budskapen viktigare än någonsin. Sara Rosengren, som forskat om den kreativa kommunikationens inverkan på konsumenter, kommer under 2013 släppa en rapport som visar fördelarna med kreativ reklam jämfört med informativ.

Överlag kan man säga att en smart och lekfull kampanj gör att mottagarna får en bild av att företaget delar samma värden som en själv. Tycker man att miljövänlig produktion är viktigt så upplever man att ett bolag med kreativ kommunikation också tycker det. Även om det inte framgår i reklamen.

TV-serie Mad Men

För oss kreatörer är den tekniska utvecklingen intressant eftersom vi nu kan få omedelbar respons på hur vår kommunikation mottas och i realtid anpassa och optimera den.