Fredrik Wass, som du kanske mer känner som @bisonblog, eller initiativtagaren till populära #blogg100 (i sin tur det fina skälet till att vi fått bloggbaken ur och numer uppdaterar dagligen), uppmärksammade igår en Technorati-rapport som gör en Bloggbyrå glad. Rapporten visar bland annat att bloggar rankas högst av alla sociala medier när det gäller påverkan på köpbeslut, och en adekvat fråga baserat på den statistiken är precis den som Fredrik ställer:

Är det rimligt att lägga nästan 60 procent av sina sociala medier-investeringar på Facebook när köpbeslutens grund skapas enligt nedanstående siffror?


Se hela bilden hos Fredrik, eller hämta hem hos Technorati.

 

Kul också, tycker vi, att (eller om…) sociala medier börjar tas på så stort allvar att vi inte längre bara behöver diskutera huruvida medieinvesteringar ska göras i traditionella- eller sociala medier, utan att investeringar i den sociala webben närmast är en hygienfaktor. Och att frågan då man istället kan fokusera på är hur fördelningen av den investeringen ska ske inom sociala medier.

Teknikbloggaren Tommy K Johansson (@tkj), uppmärksammar också det faktum att det idag är relativt få företag som ser potentialen i att jobba med bloggar, om menar att ”förmodligen beror det delvis på att en del fortfarande kopplar termen bloggar till något oseriöst”. Det är argument vi känner igen, men aldrig har kunnat relatera till. Det vi däremot dagligen ser bevis på är bloggsofärens seriösa påverkan, något som Technoratis rapport också bekräftar.

Både Fredrik och Tommy hoppas att bloggen i år kan göra en comeback som medieinvestering, och den förhoppningen skriver vi gärna under på.


Bildcredd till Rasmus, som vi har anledning att återkomma till snart. :)