Det här gästinlägget är en fortsättning på del 1 där Mats Adamczak skriver om hur Facebook används på Åland.

Ålänningar har Facebook-tänket i blodet

…och vi har nog en del lärdomar kvar nu!

I denna post tar jag upp några exempel där man kanske inte har gjort helt rätt. Jag fick se till min förvåning det första Facebooktrollet under hösten. Det var en lärarbekant som agerade som ett troll genom att vara väldigt provocerande mot bland annat ungdomar på fejjan och sedan blev han förvånad när man inte tog han på allvar….

Politik i Facebook

Tyvärr har varken myndigheter eller företag kommit speciellt långt i sitt tänk, när det gäller sociala medier. Vi hade val till vår ”riksdag” i mitten på oktober 2011 och det medförde att politiker började aktivera sig på allvar på speciellt Facebook. Det har varit debatter på politikernas Facebookväggar. När dessutom våra ”ministrar” haft en närvaro så har det varit en mycket intressant variant av direktdemokrati. Tyvärr då bara för de som haft FB-konton.

Det har varit spännande och se om politikerna förstått detta forum och att det man skriver ses av väldigt många individer. Speciellt om man skriver något som är mindre smart. Precis som i prasselmedia är det negativa saker oftast som får störst spridning.

Facebook-incidenter

Egentligen har det bara varit två större incidenter. Socialdemokraternas partiordförande Camilla Gunell skrev för 1,5 år sedan om att pedofiler skulle skändas på torget och på väldigt kort tid var det en hel drös politiker från olika partiet som tävlade om hur man skulle bäst straffa pedofilerna. Det slutade med en artikel i båda dagstidningarna som finns på Åland.

Det intressanta var att det bara var Camilla som fick stryk fast de övriga politiska motståndarna var långt mera kreativa i sin iver att bestraffa. Det visar bara att den som startar en tråd är också ansvarig för den!

Att skilja privata och offentliga tankar

Den andra kräver en bakgrund. På Åland är det renodlade personval till lagtinget. Det innebär att ingen är säker på sin plats, inte ens partiordföranden. Det gör att valet blir extremt personfixerat.

Det parti som blev störst efter valet var Centern, men deras partiordförande Harry Jansson kom inte in i lagtinget! Då uppstod den märkliga situationen att Centern valde att ge bort regeringsbildandet till Ålands tredje största parti Socialdemokraterna (dock det parti som blev valets vinnare och speciellt deras partiordförande Camilla Gunell tillika valets röstmagnet). Fyra partier bildar den nya regeringen Socialdemokraterna, Moderaterna, Centern och Obunden Samling.

Centerns partiledare deltar inte i regeringsförhandlingarna.

Mitt under förhandlingarna skriver Harry på sin Facebookvägg att man borde ha en samlingsregering med alla partier inblandade. Det blir en minst sagt intressant diskussion på fejjan. Chefredaktören på Ålandstidning Niklas Lampi blandar sig i diskussionen.

Lite utdrag ur den Facebookdiskussionen:

Harry Jansson: (Partiledare för Centern)
” Förra gången jag tog upp saken så fick jag rejält på huvet MEN Åland skulle faktiskt behöva en s.k. samlingsregering….”

Runar Karlsson: (Gruppledare för Centern)
Då mina åsikter i FB ofta förknippas med min position som gruppledare i centerpartiet vill jag påpeka att jag använder FB som privatperson hemma från min ”kammare”. Därför skall mina inlägg tolkas som privata inlägg med ibland raljerande ton och ”omöjliga” åsikter. Om detta inte kan accepteras så får jag väl välja: Antigen sluta som politiker eller sluta med FB.”

Danne Sundman: (Obunden Samling och regeringsbildare)
Kära vänner, i vårt värv funkar det nog tyvärr inte att ha en offentlig tänka-på-kammaren-profil här på fb. Ni får starta en sluten grupp och ventilera där”

En ålänning skriver så här:
”Runar! Förväntar mig att du samma åsikter i samma fråga på FB som du har som gruppledare i centerparitet annars, är det som du säger dags att sluta som politiker. Men för övrigt kan du väl skriva vad som helst.”

Niklas Lampi: (Chefredaktör på Tidningen Åland)
”Bästa Harry och Runar. Ni kan inte mena allvar med att Åland skulle vara betjänt av en samlingsregering…”

Det resulterade i en ledare följande dag i Tidningen Åland. Det kom även en artikel i den andra lokala tidningen.

Det är onekligen intressant att vara vän med många på Facebook på Åland!